Afdelingsvergadering Zuid

0
1424

‘’Het is vijf voor twaalf” was het onderwerp voor de uitnodiging van het interim bestuur aan de leden van de afdeling Zuid om vooral de afdelingsvergadering bij te wonen.

De laatste jaren was de belangstelling voor de afdelingsvergadering gedaald tot een minimum en er was een beweging in gang gezet om de afdeling op te heffen.
Voor de ledenraad en het hoofdbestuur is het het geen optie om afdelingen op te heffen. Dicht bij de leden is met 3 afdelingen echt het minimum en belangrijk om de vereniging gezond en bestuurbaar te houden.

De 50 aanwezige leden waren unaniem over het voortbestaan van de afdeling Zuid en bij acclamatie is de kandidatuur van de nieuwe penningmeester Emmalie van Welie goedgekeurd.
Bart Reinders van Stal Heidepeel, woonachtig in Dieren, heeft zich afgelopen week beschikbaar gesteld als voorzitter. Aangezien de statutaire termijn om de leden hierover tijdig te informeren was verstreken, is de vergadering met applaus akkoord gegaan met voorstel, om Bart ad interim als voorzitter aan te stellen en de procedure om dit conform statuten te regelen, tijdens de voorbereidingenvan de voorjaarsvergadering 2020 op te pakken.

Samen met het overgebleven bestuurslid Kitty Jonker is het afdelingsbestuur weer in staat om het roer per 30-10-2019 over te nemen van het interim bestuur. Men gaat op zoek naar nog twee bestuursleden om de kwetsbaarheid op te lossen en de taken beter te kunnen verdelen.

De avond kenmerkte zich weer door de “zuidelijke” gezelligheid, maar ook een discussie over onderdelen in het concept fokplan worden doorgeleid naar de Ledenraad .
De vergadering maakte een duidelijke keuze om de Young Stock and Stallionshow niet meer als afdelingsactiviteit te organiseren en dit aan een particulier initiatief over te laten.
Na een interessante presentatie van Danielle Arts over de fokkerij in de 21 e eeuw, is de avond afgesloten en heeft het interim-bestuur haar taken weer overgedragen aan haar opvolgers.

Met vriendelijke groet,

Cor de Jong en Piet Peters.