Herfst: pas op voor eikels in de wei

0
1718
pony's in de herfstwei

Het is herfst en er liggen alweer eikels op de grond. Paarden en pony’s kunnen met name eikels gaan eten als er beperkt aanbod is van gras of andere voedermiddelen. Het eten van eikels is gevaarlijk en kan vergiftiging veroorzaken.

Giftige tannine

Eikels en groen eikenblad bevatten het giftige tannine. Onrijpe, groene eikels en groene eikenbladeren bevatten de hoogste hoeveelheid van deze stof. Echter, ook bruine eikels zijn een risico als er veel van worden opgenomen.

Tannine en zijn stofwisselingsproducten veroorzaken in het lichaam onder andere schade aan de bloedvaten (gevolg: oedeem), darmen en nieren. De eerste klinische verschijnselen kunnen bestaan uit traagheid, zich afzonderen van de koppel en onvoldoende voeropname. Dit kan gevolgd worden door ondertemperatuur, versnelde ademhaling, bloederige neusuitvloeiing, buikpijn, bloederige diarree en sterfte.

Bloedonderzoek

De behandeling van dieren die giftige planten of plantendelen hebben opgenomen, is niet eenvoudig en ingrijpend. Uiteraard moeten de dieren verwijderd worden van de risicopercelen. De mate van herstel kan het beste bepaald worden aan de hand van bloedonderzoek (bepaling ureum en creatinine).

Het advies is om de dieren te verwijderen uit percelen met veel eikels, of om de stukken weide waar veel eikels liggen af te zetten. Zeker als het grasaanbod beperkt is en er niet wordt bijgevoerd.

Klik hier voor meer informatie over giftige planten

Bron: GD