Brainstormsessie Ledenraad over toekomstige structuur

0
1768
brainstorm

Op vrijdag 30 augustus kwam de Ledenraad bijeen voor een brainstormsessie over de toekomstige structuur van onze vereniging.

Op dit moment is de vereniging verdeeld in een drietal afdelingen (Noord, Midden en Zuid) waarbij met name de afdeling Zuid bestuurlijk onder druk staat. Omdat Kitty Jonker daar het enige afdelingsbestuurslid was, is er deze zomer bij het bestuur het verzoek gekomen voor extra bestuursondersteuning. Piet Peters en Cor de Jong doen dit als interim-bestuursleden tot het einde van dit jaar. Deze stap is op deze avond door de Ledenraad expliciet goedgekeurd, vanwege de bijzondere situatie binnen de Afdeling.

Drietal scenario’s

Voor de brainstormsessie had het bestuur een notitie aangeleverd met een drietal scenario’s:

  1. De huidige afdeling Zuid opheffen en een nieuwe verdeling maken voor het land met daarbij 2 afdelingen (Noord en Zuid);
  2. een compleet nieuw bestuursmodel zonder afdelingsbesturen en Ledenraad, maar met een ALV en meer inhuur van betaalde krachten voor de bestuursondersteuning, en
  3. de huidige situatie in de Afdeling Zuid versterken en op zoek gaan naar nieuwe bestuursleden in overleg met de leden van Zuid.

De Ledenraad kwam tot de conclusie dat laatste scenario vooralsnog het meest wenselijk is. Het is nu aan de leden van de Afdeling Zuid om bij hun afdelingsvergadering over dit onderwerp te spreken en daar een afweging te maken.

Ook bij de andere afdelingen zal dit onderwerp op de agenda staan.