Interim bestuur Afdeling Zuid

0
602
logo NWPCS

Het afgelopen jaar is de bezetting van het Afdelingsbestuur Zuid qua bezetting van de functies onderbezet. Er is een aantal malen getracht om nieuwe afdelingsbestuurders te werven. Dit heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd. Momenteel is Kitty Jonker als enig bestuurslid actief.

Dit is geen wenselijke situatie en een aantal leden van de afdeling hebben hun zorg uitgesproken en aan het Hoofdbestuur gevraagd om hierop actie te ondernemen.

Het Hoofdbestuur heeft in overleg met Kitty besloten om een interim afdelingsbestuur in te stellen tot 1-1-2020.

In het komende halfjaar vindt afstemming met de leden plaats over de toekomstige verenigingsstructuur van het NWPCS en zal hierover in de te organiseren afdelingsvergaderingen gesproken worden, voordat besluitvorming plaats kan vinden.

In overleg met Kitty is besloten dat zij vanaf heden de functie van afdelingssecretaris gaat invullen. Haar taken als penningmeester worden binnenkort overgedragen aan Cor de Jong interim penningmeester. Het interim voorzitterschap zal ik op mij nemen.

Met vriendelijke groet

Piet Peters
Voorzitter Hoofdbestuur NWPCS