NWPCS ziet toe op regels dierenwelzijn op keuringen

0
1900
Hilin Aneira (v. Griashall Nijinski), roepnaam: Creamy. Foto: Portret4allfotografie

Met de start van het keuringsseizoen willen we u als leden van het stamboek en keuringdeelnemer nogmaals wijzen op artikel C 22 uit ons vraagprogramma, het betreft hier het correct verzorgen van het keuringtoilet voor pony’s die deelnemen aan de keuring.

De aanwezige ringmeesters op de keuring zullen hierop toezien dat dit nageleefd wordt en waar nodig zullen ze dit jaar nog een deelnemer hierop aanspreken dit de volgende keer correct uit te voeren. Vanaf het volgend keuringsseizoen in 2020 zal dit niet meer zo zijn en kunnen pony’s die niet voldoen aan een juist keuringstoilet, zoals omschreven in het vraagprogramma, niet deelnemen aan de keuring.

Art. C22 Dierenwelzijn.

Er zal op toegezien worden, dat de aanbevelingen uit de Nota Dierenwelzijn/Gids goede praktijken m.b.t. keuringen en keuringstoilet, opgevolgd worden door zowel de organisatie als de deelnemers. Het is verboden om tastharen geheel te verwijderen. Het is tevens niet toegestaan om de haren aan de binnenzijde van de oorschelp af te scheren, omdat deze de uitwendige gehoorgang beschermen. Overmatig uitstekende haren mogen wel worden afgeknipt.

Voorts wordt als leidraad het KNHS-statement over het (maximum) ruitergewicht binnen de paardensport genomen. Een pony ervaart in het algemeen geen probleem als hij tussen de 15% en 20% van zijn eigen gewicht draagt (inclusief het zadel). Het is aan stamboekfunctionarissen om deze algemene leidraad in specifieke gevallen te implementeren.

Lees hier alles over de regionale keuringen