Kort verslag van de Ledenraadvergadering

0
1367


Op dinsdagavond 30 april 2019 vond bij het Hippisch Verband in Putten de vergadering van de Ledenraad plaats.

Bij de opening werden ook de recent benoemde ledenraadsleden Melissa Mol (Afdeling Noord), Lisan van Zante (Midden) en Wouter van den Hoorn (Midden) welkom geheten. Tevens werden de vertrekkende ledenraadsleden Jan Jukema (Midden) en Erik Scholten (Midden) hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet.

Er waren geen insprekers. Jan Willem Sloof had per brief aan het Hoofdbestuur en Ledenraad het voorstel gedaan om hengsten vrijwillig te kunnen opgeven voor het verrichtingsonderzoek tegen dezelfde kosten als aangewezen hengsten en zonder verplichtingen voor het stamboek. Omdat het zou gaan om een bestaande oude regeling die
naar de achtergrond verdwenen is, is het Hoofdbestuur zeker bereid om hiernaar te kijken, mits de criteria kunnen worden achterhaald.

Afdelingsvergaderingen

Er werd een kort overzicht gegeven van de diverse afdelingsvergaderingen.

Bij de vergadering in Zuid stelde het hoofdbestuur zich terughoudend op. Het Hoofdbestuur gaf aan dat dit te maken heeft met de huidige onduidelijke situatie over de status van die afdeling. De ledenraad vindt het belangrijk om op korte termijn wel duidelijkheid te krijgen en daarvoor moet het bestuur van de (voormalige) Afdeling Zuid in overleg met het Hoofdbestuur.

In Noord en Midden hebben goede afdelingsvergaderingen plaatsgevonden met goede inhoudelijke discussies.

Selectiesysteem

De reactie van het Hoofdbestuur op het rapport van de NWPCS-commissie ter verbetering van het selectiesysteem (ook wel Commissie Wijffelaars genoemd.) werd hierna besproken.

Er werden op detail niveau nog opmerkingen gemaakt (bijv. over de voorgeschreven kleding, het longeren van hengsten, tijdslimiet verbinden aan betrokkenheid juryleden). De hoofdlijn werd echter breed ondersteund. Het Hoofdbestuur kreeg van de Ledenraad het mandaat om gaandeweg nog verbeteringen toe te passen, en de reactie van het bestuur op het plan werd geaccordeerd.

Het definitief reglement verrichtingsonderzoek NWR/WPBR werd goedgekeurd met algemene stemmen.

Het hoofdbestuur wilde voorts een uitspraak van de Ledenraad of NWPCS-chippers hun eigen pony’s wel of niet mogen schetsen en chippen. De Ledenraad stemde hiermee in, mits er duidelijkheid is dat er kosten verbonden zijn aan het chippen en er een vergoeding voor
de chippers is.

Nieuwe opzet IBOP

De nieuwe opzet van de IBOP-rijproef werd door de Ledenraad positief ontvangen. Het doel van deze proef is een aanlegtest volgens het Hoofdbestuur. De test de afgelopen periode is goed verlopen. Er waren vanuit de Ledenraad enkele technische opmerkingen, maar in principe was iedereen akkoord met het voorstel. Een werkbare situatie is het
allerbelangrijkste.

Met betrekking tot het keuringsreglement en het vraagprogramma van de merriekeuringen werd een aantal aspecten benoemd. Men wil hengsten na 1 jaar laten terugkomen en het 3-jarige kampioenschap los van het jeugdkampioenschap behouden. Ook het belang van
dierwelzijn wordt benoemd: het kan bij de gebruiksrubrieken niet de bedoeling zijn dat kleine pony’s door te zware mensen worden bereden.

De basis was echter goed en het Hoofdbestuur gaf aan dat het voorstel wordt aangepast naar aanleiding van het commentaar van de afdelingen. Daarmee kreeg het Hoofdbestuur van de Ledenraad het mandaat om dit voorstel door te zetten en kan het vraagprogramma op korte termijn gepubliceerd worden.

Jaarrekening

De jaarrekening 2018 werd vervolgens besproken en de penningmeester gaf een korte toelichting. Het eigen vermogen van de vereniging is gestegen, evenals het ledenbestand en de registratie van de paspoorten. Over het algemeen lopen evenementen financieel in de pas, een uitzondering vormt de Centrale Merrie Keuring, met name vanwege de noodzakelijke verplaatsing van Kootwijk naar Putten. Ook het Jeugdplan wordt kort mondeling toegelicht.

De Ledenraad geeft mandaat voor het Jeugdplan en goedkeuring voor de Jaarrekening.

Werkgroepen

Vervolgens vond een korte terugkoppeling vanuit een aantal werkgroepen van onze vereniging plaats. Hierbij werd onder meer de foktechnische commissie (FTC) besproken (en de wens om het fokplan te herzien, het huidige stamt uit 2014) en de communicatie werkgroep (er worden complimenten gegeven voor de aanwezigheid op sociale media en de website, veel aantrekkingskracht. Het Welsh Magazine waren nog wel opmerkingen over wat betreft frequentie, kwaliteit van de foto’s en verspreiding).

De lustrumwerkgroep is druk met de sportdag Noord en sportdag in Putten, waarbij ook Britt Dekker aanwezig zal zijn. Dit sluit aan bij de belevingswereld van de jeugd, en levert hopelijk weer veel leden en enthousiasme voor de Welsh Pony op.

Besloten gedeelte

In het besloten gedeelte werden vervolgens onder meer een aantal benoemingen gedaan, o.a. voor de foktechnische commissie en werd een NWPCS-jurylid herbenoemd. Hierover zal binnenkort worden gecommuniceerd vanuit het Hoofdbestuur.

Bron: Ledenraad NWPCS

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in