Verrichtingsonderzoek NWR en Partbred hengsten

0
754

Afgelopen voorjaar is een mooie groep NWR hengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Ook de goedgekeurde Partbred hengsten kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan dit onderzoek. Vorig jaar zijn we gestart met een 2-jarige pilot om ervaring op te doen met een nieuwe vorm van het verrichtingsonderzoek. Dat eerste jaar is goed verlopen. Afgelopen voorjaar is er een evaluatie geweest met de eigenaren van de hengsten, de verrichtingscommissie, de leden van de werkgroep en het hoofdbestuur. Mede op grond daarvan zijn er ten opzichte van vorig jaar een paar aanpassingen qua opzet en organisatie. De belangrijkste zijn dat er ook een beoordeling wordt gedaan door een gastruiter; de totale duur van het VO is ingekort en dat het examen ruim voor de CHK 2019 plaatsvindt. Op deze manier kunnen we tot nog betere afwegingen komen voor de inrichting van het VO vanaf 2019. Komend najaar wordt een definitief voorstel voorgelegd aan het hoofdbestuur. Zij zullen dan een besluit nemen en dat voorleggen aan de ledenraad. Vanaf 1 januari 2019 kan dan het vernieuwde verrichtingsonderzoek een feit zijn.

De belangrijkste data op een rij:

  • Beoordelingsdagen:
    • maandag 24 september: 1e beoordelingsdag
    • maandag 5 november:    2 beoordelingsdag
    • dinsdag 13 november:     beoordeling door gastruiter
  • Examen:
    • vrijdag 30 november en zaterdag 1 december 2018

De beoordelingsdagen en examen vinden plaats in de accommodatie van het KNHS te Ermelo. De precieze aanvangstijden worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Deze opzet is zo goed als mogelijk voorbereid. We hebben er veel vertrouwen op een goed verloop van dit verrichtingsonderzoek.

Louis Roeters, lid Hoofdbestuur NWPCS
Jan S. Jukema, secretaris werkgroep Verrichtingsonderzoek

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here