NWR/WPBR club gaat verder als werkgroep

0
736

Geachte leden,

Zoals beloofd in de eerder aan u gezonden mail zouden wij u eind april meer laten weten betreffende de voortgang van de NWR/WPBR club. Het heeft langer geduurd dan wij vooraf verwacht hadden maar wij kunnen u inmiddels meer vertellen over de toekomst van de club.

Bij het oprichten van de NWR/WPBR club kwamen wij erachter dat er veel gevraagd wordt om een club op te richten ( Statuten, KvK e.d.), hierop hebben wij onszelf de vraag gesteld wat het doel is van de NWR/WPBR club en welke bijdrage wij kunnen leveren. Gaandeweg kwamen we tot de conclusie dat wij o.a. willen bijdragen aan het toekomstbestendig maken van onze sectie binnen het stamboek ,  als vraagbaak willen dienen voor leden en ze te kunnen voorzien van advies indien nodig.

Hierop hebben we besloten om met het hoofdbestuur in overleg te gaan om te kijken wat onze bijdrage aan de sectie NWR/WPBR zou kunnen zijn. Tijdens dit overleg kwam naar voren dat we beide dezelfde visie en doelen voor ogen hadden, waarbij het bestuur aangaf op zoek te zijn naar een werkgroep NWR/WPBR en Sport. Omdat het stamboek al veel zaken geregeld heeft ( Statuten, KvK e.d.) vallen voor ons deze ‘lasten’ af en kunnen we als werkgroep meer tijd besteden aan zaken die bijdragen aan het in stand houden/verbreden van onze secties. Door deze opzet kunnen wij als werkgroep de verbindende factor zijn tussen leden en bestuur, bijkomend voordeel in deze constructie is dat u als lid van het stamboek geen extra contributie betaald voor het lidmaatschap van de NWR/WPBR club.

Het bestuur heeft dit voorgelegd aan de ledenraad die hierin een positief advies heeft gegeven.

Zoals wellicht reeds bij u bekend is Louis Roeters in de tussentijd benoemd tot bestuurslid NWR/WPBR en Sport, met hem en Piet Peters hebben wij als werkgroep de afgelopen week besproken welke richting we opgaan en wat de te ondernemen stappen hierin zijn.

Op donderdag 5 Juli is er een fokkersavond georganiseerd op het KNHS centrum te Ermelo waarop wij ook aanwezig zijn, op deze avond wordt o.a. gesproken over het fok plan en het predicatenstelsel. Mocht u als lid naar aanleiding van deze avond vragen/ opmerkingen en/ of ideeën hebben dan kunt u ons hierover benaderen. Graag zien we u deze avond.

Waar mogelijk willen we dit jaar nog activiteiten/bijeenkomsten plannen en voor 2019 wordt er een jaarplanning gemaakt met activiteiten/bijeenkomsten.

 

Namens de werkgroep: Martijn Duits

Namens het hoofdbestuur: Louis Roeters

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here