Functieprofielen

0
1881

Bestuur en Coördinatoren NWPCS 2017.

 

Basisprofiel Voor alle bestuurders en coördinatoren van toepassing.
taken Zie functieomschrijving
Bevoegdheden/verantwoordelijkheden Als bestuur: ongedeelde bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en de toekomstgerelateerde beleidsplannen.

Als coördinator: afgeleide verantwoordelijkheid.
Werkplan in overleg met portefeuille betreffend bestuurslid.

Plaats functie binnen de organisatie Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad.

De Ledenraad heeft een toezichthoudende en controlerende taak.

Tijdsinvestering Ca. 3.00 uur per week
Vergoedingen Geen vacatie.

KM vergoeding: € 0,19/km

Vereiste opleiding Niet expliciet van toepassing.
Ervaring Zeer gewenst per functie: met name in vrijwilligersorganisaties.
Competenties Welsh liefhebber, kan enthousiasmeren, communicatief sterk, overzicht hebben en houden, denken en reageren op hoofdzaken met oog voor detail, delegeren, verenigingsmens.
Persoonskenmerken Enthousiaste teamplayer, energiek, toegankelijk, ruimdenkend, gevoel voor humor
Motivatie Denken vanuit het belang van onze vereniging, waarbij de belangen van de leden en de belangen van alle secties de hoogste prioriteit krijgen.

 

 

 

Voorzitter  
Omschrijving Charismatisch en technisch leider.
Netwerker: verbindende factor.
Communicatief sterk: intern en extern,

nationaal en internationaal.

Relativerend en pragmatisch

 

 

 

Secretaris  
Omschrijving Deskundig op administratief en ICT-gebied.

Aansturing stamboekkantoor.

Eerste aanspreekpunt stamboekkantoor.

In- en uitgaande correspondentie.

Contactpersoon Media.

 

 

 

Penningmeester  
Omschrijving Deskundig op financieel, administratief en ICT-gebied.

Contactpersoon stamboekkantoor betreffende bovengenoemde gebieden.

 

 

 

Bestuurder – fokkerij  
Omschrijving Inzicht in fokkerij-ontwikkelingen en daarop participeren.

Ras- en gebruiksfokkerij in balans.

Borging kwaliteit populatie.

Verhoging kwaliteit populatie.

Aansturing/aanspreekpunt jurycorps

 

 

 

Bestuurder – evenementen  
Omschrijving Organisatie van evenementen in de meest brede zin van het woord. Promotie van de Welsh pony in de meest brede zin van het woord.

 

 

 

Coördinator  
Omschrijving Aansturing van- en afgeleide verantwoordelijkheid voor een werkveld.

Werkveld gekozen op basis van affiniteit en/of specifieke deskundigheid.

Aanspreekpunt voor bestuur, overige geledingen en leden.

Verantwoordelijk voor de praktische realisatie van acties en activiteiten betreffende het eigen werkveld.

 

 

 

 

 

Procedure:

 

 

 

– Wilt u meer informatie of hebt u belangstelling voor een vacature?
Graag contact opnemen met de secretaris van het interim-bestuur, tevens selectiecommissie:
dhr. Ben Platzer. Tel. 06-53390182 of bjplatzer@hotmail.com

 

– selectiecommissie voert gesprekken met kandidaten

 

– selectiecommissie maakt benoemingsvoordracht voor bestuur vacatures

 

– ledenraad benoemt uit zijn midden vertrouwenscommissie

 

– selectiecommissie legt benoemingsvoorstel aan vertrouwenscommissie voor ter doorgeleiding naar de Ledenraad

 

– de Ledenraad neemt een besluit over het benoemingsvoorstel 

 

 

 

De benoemingsvoorstellen met betrekking tot coördinatoren worden door selectiecommissie aan bestuur voorgelegd. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in