Algemene ledenvergadering afdeling midden 12 april 2017

0
518

Algemene Ledenvergadering Afdeling MIDDEN

Het bestuur van Afdeling Midden nodigt U hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering zal worden gehouden op woensdag 12 april 2017.

Plaats: KNHS De Beek 125, 3852 PL Ermelo.

Aanvang 20.00 uur.

 

 1. Welkom en opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Notulen vergadering d.d.
 4. Jaarverslag 2016
 5. Verslag / aandachtspunten vanuit bestuur
 6. Ingekomen stukken/ Mededelingen tot uiterlijk 7 dagen voor de ALV kenbaar gemaakt bij het  afdelingssecretariaat, Parallelweg 11, 6669 MJ Dodewaard.
 7. Financieel verslag 2016

+ Verslag kascontrolecommissie

+ Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie

 1. Bestuursverkiezing:   Aftredend en niet herkiesbaar Mevr. Engelien  vd Berg. Het  bestuur draagt voor als kandidaat voor de functie van secretaris Mevr. Marjolein Neuteboom,

Tot uiterlijk 7 dagen voor de ALV kunnen, schriftelijk door de leden van de  Afdeling  andere kandidaten  worden  voorgedragen bij het afdelingssecretariaat,  Parallelweg 11, 6669 MJ Dodewaard.

— korte pauze

 

 1. Vooruitblik Ledenraadsvergadering 17-04-2017

De LR stukken zijn vanaf 6 april beschikbaar via welsh.nl

 1. Van Oost + West  naar Midden

–        welke koers kunnen we uitzetten

–        wat helpt om een ‘nieuwe’ afdeling te worden?

–        hoe kunnen we de krachten bundelen

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

Graag tot ziens op  woensdag 12 april .

Namens het Bestuur afdeling Midden,

E vd Berg

Secretaris

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here