• Home
  • Over NWPCS
  • Ledenraad

Berichten uit vergadering Ledenraad en Hoofdbestuur a.i. NWPCS

- Momenteel worden er gesprekken gevoerd met kandidaten voor het hoofdbestuur en commissieleden. Er wordt naar gestreefd om rond 15 juli (de eerste) kandidaten voor te stellen aan de vertrouwenscommissie vanuit de LR.
- Er wordt gewerkt aan een voorstel om de keuringen te moderniseren. We behouden zeker de premiekeuringen en CMK en CHK. Er is echter vraag naar meer diversiteit van keuringen waarmee ook ander juryleden dan het vaste jurycorps ingezet kunnen worden. Voorstel wordt besproken op najaarsvergadering van de afdelingen. De LR neemt dan eind 2017 een besluit zodat het vraagprogramma van 2018 daarop afgestemd kan worden.
- De CHK 2017 hebben we met een positief saldo kunnen afsluiten.

Ledenraad 12 november 2016


Beste leden van het NWPCS,

De Ledenraad en het Hoofdbestuur van het NWPCS vergaderen zaterdag 12 november a.s. (KNHS centrum, Ermel0, aanvang 09.30 uur).

De agenda en de daarbij behorende bijlagen kunt u downloadden, of een copy ervan opvragen bij het Stamboekburo.
De begroting voor het jaar 2017 en de daarbij behorende toelichting kunt u opvragen bij het Stamboekburo.
Deze zijn vertrouwelijk.

Sprekers dienen zich minstens drie dagen voorafgaand aan de vergadering per email aan te melden bij
de voorzitter LR - de heer Gert Wensvoort. Spreekrecht is ter informatie LR van de eerder met betreffende spreker en de leden
openbaar op de afdelingen gevoerde discussie.

We hopen u te mogen begroeten bij deze vergadering.

Met vriendelijke groet

Jan S. Jukema - secretaris van de Ledenraad

 

Agenda LR-HB- NWPCS 12 nov2016

Bijlage 1 LR-HB vergadering 10 oktober 2016

Bijlage 2b Toelichting begroting NWPCS 2017

Bijlage 3 Voorstel Gewestindeling

Bijlage 4a veterinair protocol 2016

Bijlage 4b veterinair blanco

Bijlage 5a Fokplan 2016

Bijlage 5b Toelichting bij Fokplan

Bijlage 5c Fokplan 2016

Bijlage 5d Fokplan Mrt Nov 2012

Bijlage 7 Jaarrapportage veterinaire inspecties stamboekopname merries en hengsten 2016

Bijlage 8-VO-NWR voorstel LR23-10-2016

  • 1
  • 2

Afdeling Midden