Ledenraads vergaderingen

Donderdag 2 november en donderdag 30 november, van 19.30 - uiterlijk 22.00 uur.
Beide keren ter kantore, in Ermelo.

De vergadering van 3 november is met name voor het bespreken van de voortgang rond de contractbesprekingen met Groenned en MediaPrimair, en de contractbespreking met Deltahorses mbt Equis.
Aanvullend op de agenda zal komen de communicatie en functioneren van de LR (HZ). Tijdens deze vergadering neemt Gert Wensvoort afscheid van de Ledenraad. Vanwege drukke werkzaamheden die moeilijk te combineren zijn met de inzet voor de LR, stelt hij  zijn plaats verkiesbaar. Ook Bastian Coes neemt afscheid, vanwege het gegeven dat Coes sr. nu deel uitmaakt van het Hoofdbestuur.

De vergadering van 30 november staat vooral in het teken van de begroting 2018, en tenminste de andere twee punten. Namelijk het functioneren van de werkgroepen (BC) en de toekomstgerichte visie op VO (PW).

 

Afdeling Midden