Ledenraadsvergaderingen

De belangrijkste openbare vergadering van de Ledenraad

Op 5 oktober 2017 in het KWPN-kantoor te Ermelo vindt de allerbelangrijkste openbare vergadering van de Ledenraad van dit jaar plaats. Leden hebben het recht bij elk onderwerp van de agenda in te spreken.

Het gaat deze keer om onvoorstelbaar belangrijke zaken voor onze vereniging:

  • - Met welk stamboekkantoor gaan we in zee de komende jaren en wat gaat dat kosten?
  • - Hoe gaan we met ons Welsh Magazine verder en welk prijskaartje hangt daaraan?
  • - Hoe pakt het begrotingsjaar 2017 uit en eindigen we eindelijk weer eens met een overschot?
  • - Hoe gaat de begroting 2018 eruitzien en waar is wél geld voor (en waar niet) en is een contributieverhoging nodig?

Voor dit soort plannen is draagvlak nodig en is het ook nodig dat goede suggesties vanuit de leden op tafel komen. VANDAAR DE OPROEP OM DE VERGADERING VAN DE LEDENRAAD OP 5 OKTOBER BIJ TE WONEN EN VAN HET INSPREEKRECHT GEBRUIK TE MAKEN.

Donderdag 23 november vindt de reguliere najaarsvergadering van de LR met het HB plaats. De agenda en vergaderstukken worden tijdig bekend gemaakt.

Afdeling Midden