• Home
  • Over NWPCS
  • Ledenraad
  • Berichten uit vergadering Ledenraad en Hoofdbestuur a.i. NWPCS

Berichten uit vergadering Ledenraad en Hoofdbestuur a.i. NWPCS

- Momenteel worden er gesprekken gevoerd met kandidaten voor het hoofdbestuur en commissieleden. Er wordt naar gestreefd om rond 15 juli (de eerste) kandidaten voor te stellen aan de vertrouwenscommissie vanuit de LR.
- Er wordt gewerkt aan een voorstel om de keuringen te moderniseren. We behouden zeker de premiekeuringen en CMK en CHK. Er is echter vraag naar meer diversiteit van keuringen waarmee ook ander juryleden dan het vaste jurycorps ingezet kunnen worden. Voorstel wordt besproken op najaarsvergadering van de afdelingen. De LR neemt dan eind 2017 een besluit zodat het vraagprogramma van 2018 daarop afgestemd kan worden.
- De CHK 2017 hebben we met een positief saldo kunnen afsluiten.

Afdeling Midden