Nu op zoek naar nieuwe bestuurders!

Ons stamboek: de mooiste pony’s, enthousiaste liefhebbers, veel initiatieven!

De afgelopen maand is tussen Ledenraad en interim-bestuur besproken hoe het NWPCS in de toekomst bestuurd zou moeten gaan worden en hoe wij op korte termijn een nieuw bestuur voor ons stamboek gaan vinden. We gaan een ander bestuursmodel uit werken dan zoals het jaren binnen het NWPCS heeft gefungeerd. Dat willen graag samen met u, onze leden gaan doen.

Waar vroeger het bestuur ook een groot aantal uitvoerende taken kreeg toebedeeld en tot wel 20 uur per week voor het stamboek in de weer was wordt er nu gezocht naar een kleiner bestuur van 3 tot 5 personen alleen gericht op het besturen zelf. We zoeken bestuurders die 3-4 uur per week de onbezoldigde tijd en achtergrond hebben voor het maken van beleid zelf. Deze bestuurders gaan er voor zorgen dat de verschillende aandachtsgebieden van ons stamboek onder de beste condities door werkgroepen van actieve vrijwilligers uit onze vereniging van worden gecoördineerd en uitgevoerd.

Daarom worden er nu kandidaat bestuursleden en vrijwilligers gevraagd die coördinator van een werkgroep zouden willen zijn.

Van zulke coördinatoren worden geen beleidstaken gevraagd, ze zijn primair verantwoordelijk voor die aandachtsgebieden waarin zij zichzelf thuis voelen. Een kleine onkostenvergoeding (bv km ’s) is voor deze coördinatoren zeker bespreekbaar. Onze evenementen zijn immers het belangrijkst voor het NWPCS en worden voor en door onze leden uitgevoerd.

Dit idee van een kleiner bestuur met coördinatoren is besproken en goed ontvangen op alle afdelingen en de Ledenraad heeft op de vergadering van 25 april 2017 de nieuwe bestuursopzet ook van harte welkom geheten. Het huidige interim-bestuur heeft zich toen ook bereid verklaard betrokken te willen zijn bij het vinden van nieuwe bestuursleden en het samenstellen van het bestuur. Als gewenste startdatum voor een nieuw bestuur is 1 juli 2017 gesteld, maar het huidige interim-bestuur staat garant voor een zorgvuldige inwerkfase en begeleiding daarin.

Ons stamboek moet bruisen van energie, moet borrelen van ideeën, daar leeft de Welsh-wereld. Daarom worden er nu kandidaat-bestuursleden voor het bestuur én vrijwilligers gezocht die coördinator van een werkgroep zouden willen zijn. Denkt u dat dit voor u wat zou kunnen zijn, dan horen wij dat graag. Wij zijn erg blij met uw betrokkenheid bij het NWPCS!

U kunt Ben Platzer of Gert Wensvoort bellen indien u interesse heeft voor een functie en ook indien u een geschikte kandidaat zou willen voorstellen. De sluitingsdatum voor aanmelden is gesteld op 4 juni 2017.

Doet u met ons mee voor een slagvaardig en bruisend NWPCS?
Wij zien uw reactie graag tegemoet!

Ben Platzer - 06 53390182 Secretaris interim-bestuur.
Gert Wensvoort - 06 51220915 Voorzitter Ledenraad.
Mail kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hengstenboek

WELSH STAMBOEKHENGSTENBOEK KRIJGT AANVULLING 2014, 2015 & 2016

 foto hengstenboek 1

Als Nederlands Welsh pony & Cob stamboek zijn wij trots op onze stamboekhengsten. Daarom juist voor u  als fokkers goed nieuws ! Op de komende  hengstenkeuring zullen de aanvullingen Welsh hengstenboek nieuwe jaargang 2014, 2015 en 2016 weer verkrijgbaar zijn.  De aanvullingen zullen net als voorgaande jaren 12,50 euro per jaargang kosten. Ook zijn er nog enkele complete exemplaren (exclusief aanvullingen) van het hengstenboek, de prijs voor dit boek is 49,95. U kunt het boek en de aanvullingen bestellen door een ingevuld formulier te versturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of u kunt ze verkrijgen op de NWPCS promotiestand tijdens de Centrale Hengstenkeuring. Bestelt u voor de hengstenkeuring meer dan 2 jaargangen, betaalt u in plaats van €12,50 per stuk €10,00 per stuk voor een aanvulling.  Let op de nieuwe jaargang aanvullingen zijn verkrijgbaar vanaf februari 2017.

Download hier het formulier.

DE VERENIGING ZIJN WE SAMEN

Meer dan 1200 leden houden ons stamboek in stand. Meer dan 120 vrijwilligers zorgen er op allerlei manieren voor dat we schitterende evenementen hebben. Ruim 25 'functionarissen' staan meerdere dagen per jaar geheel vrijwillig (met op zijn hoogst een kleine vergoeding voor gereden kilometers) in de baan om onze nieuwe NWR-hengsten te beoordelen op sportaanleg, de IBOP-proef 'af te nemen', onze pony's te keuren op regionale en nationale keuring en onze hengsten op het mega-evenement - dé grootste Welsh-hengstenkeuring in de wereld - zorgvuldig te bekijken. Vrijwilligers in redactie- en pr-commissie zorgen ervoor dat we de mooie verhalen over al die evenementen nog eens kunnen nalezen en uitdragen aan niet-leden.

En zij allemaal samen vormen dé Vereniging. En, inderdaad die vereniging heeft ook een bestuur nodig. Ook vrijwilligerswerk. Heel veel uren bestuurswerk komt op hoofdbestuursleden af.

De vereniging, al die vrijwilligers en de bestuursleden verdienen geen bestuurlijk 'gedoe'. En toch gebeurt dat. Onverwacht en soms ook niet helemaal verklaarbaar. Maar vervelend en soms pijnlijk is het werkelijk voor iedereen. Juist omdat bestuurders als vrijwilligers ten dienste van de hele vereniging er veel tijd in stoppen.

Op 1 december heeft een afvaardiging van het Interim-bestuur en de Ledenraad gesproken met een delegatie van voormalige bestuursleden. Het gesprek ging over de  gang van zaken rond de recente bestuurswisseling. Dit gesprek vond plaats op verzoek van vier voormalige bestuursleden.

In dit gesprek is door de Ledenraad en het Interim-bestuur grote waardering uitgesproken over het vele werk en de loyale inzet van alle oud-bestuursleden in de afgelopen jaren. Door het Interim-bestuur is vastgesteld dat het voormalige bestuur duidelijk op weg was om maatregelen te nemen om de begroting voor 2017 om te buigen naar een positieve exploitatie. Er is - in het bijzonder in 2016 - goede voortgang geboekt met het PR-beleid en de werving van nieuwe leden. Op voorstel van het vorige bestuur is - na raadpleging van de leden - ook de opzet veranderd van het verrichtingsonderzoek. De Ledenraad heeft daaraan brede steun gegeven. Bovendien is door het vorige bestuur - onder meer door het organiseren van goed bezochte fokkersavonden - gewerkt aan actualisatie van het Fokplan. Besluitvorming daarover zal in het voorjaar van 2017 kunnen plaatsvinden. De door het vorige bestuur uitgezette koers zal door het Interim-bestuur worden voortgezet.

De besluitvorming van de Ledenraad ten aanzien van het voormalige bestuur is door voormalige bestuursleden ervaren als pijnlijk en een ontkenning van hun inzet voor het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek. Die persoonlijke teleurstelling is begrijpelijk. De Ledenraad en de Interim-bestuursleden achten de persoonlijke bijdrage en de inzet van de voormalige bestuursleden evenwel zeer hoog en maken dat ook graag kenbaar aan alle leden van het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek. Voor de getoonde inzet passen complimenten. Afgesproken is dat het voormalige bestuur zich maximaal inzet voor een goede overdracht van zaken en zich ook op dit punt inzet voor het belang van het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek.

De vereniging verdient het om gezamenlijk de schouders onder te blijven zetten. De Ledenraad heeft ons - Peter Goumans, Ben Platzer, Piet Peters en ondergetekende - gevraagd de bestuurstaken tijdelijk over te nemen. En dat hebben we vanuit ons eigen verenigingsgevoel en passie voor de Welsh gedaan. Ons hoogste doel is: er voor zorgen dat al die vrijwilligers en al die leden en 'liefhebbers' geen hinder ondervinden van de 'bestuurlijke perikelen'  waar onze vereniging recent even mee te maken had. De CHK staat al weer in de steigers, de IBOP-proef ligt al weer achter ons, er melden zich al weer vrijwilligers voor 'onze' promo-stand op de KWPN-keuring.

We nemen tijdelijk de bestuurstaken met zijn vieren op ons. We willen in die periode korte en directe lijnen met een ieder. Wij zijn er als bestuurders voor om u als vrijwilligers 'het werk' plezierig te maken. Daarvoor is nodig dat we voor duidelijke kaders en richtlijnen zorgen en voor een 'open deur' naar u toe. We hebben elkaar zeer nodig!

Plezierige kerstdagen en een gezegend 2017 gewenst,

 

Henk Bleker, Interim Voorzitter

Afdeling Midden