Terugblik op Heidag

Beste Leden NWPCS, 

De Ledenraad heeft afgelopen zaterdag 8 April samen met het interim-bestuur en enkele afgevaardigden van de afdelingsbesturen een hei sessie gehouden in Oene op de Veluwe om te praten over de toekomst en de organisatievorm van het NWPCS. 

’s Ochtends hebben we geweldig geïnspireerd zitten luisteren naar ons 2-jarig novice lid Marjolein Neuteboom die ons vrolijk en positief vertelde hoe verschrikkelijk moeilijk en soms zuur het is voor nieuwe leden om de Welsh mentaliteit van ons stamboek te doorgronden; en of wij de nieuwe leden niet eens wat meer positieve aandacht moeten geven, mogelijk jagen we ze nu juist weg. Voorafgaand hield Henk Bleker en afsluitend Harold Zoet een inleiding over de organisatievorm van ons stamboek. 

’s Middags hebben wij allen in een beste sfeer besproken hoe de bestuurlijke her-organisatie van het NWPCS ter hand genomen kan worden. Deze door ons allen als zeer prettige ervaren bijeenkomst heeft ertoe geleid dat er een mogelijk raamwerk staat voor een nieuwe bestuursvorm van het NWPCS. Tijdens de aanstaande afdelingsbijeenkomsten zal dit raamwerk aan u worden voorgelegd. 

Henk Bleker doet dat 12 April 20.00 uur op de ALV Midden te Ermelo, Piet Peters op 15 April 16.00 uur op de ALV Zuid te Someren, en Ben Platzer op 20 April 20.00 uur op de ALV Noord te Lieveren. Verder informatie over de locatie vindt u op onze site. 

De ledenraad van het NWPCS hoopt u in groten getale te mogen ontmoeten op deze bijeenkomsten zodat we met uw input verder kunnen tijdens de aanstaande Ledenraadvergadering van 25 april, 19.30 uur te Ermelo. 

Gert Wensvoort 

Voorzitter Ledenraad NWPCS

Afdeling Midden