Ledenvergadering NWPCS Afdeling Zuid

Geachte leden afdeling Zuid

Het bestuur NWPCS afdeling Zuid nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van onze halfjaarlijkse ledenvergadering/contactavond op DONDERDAG 16-11-2017 , aanvang 20:00 uur

Locatie: Zaal van der Putten , Milhezerweg 2 te Deurne

1. Opening

2. Ingekomen stukken / mededelingen

3. Notulen afdelingsvergadering 17 februari jl. (Deze zijn op te vragen per mail)

4. Evaluatie evenementen afd. Zuid

5. Begroting 2018

6. Activiteiten kalender 2018 Pauze

7. Voortbestaan Afdeling Zuid

8. Verkiezing ledenraadslid Aftredend Fred Schenkelaars. Als kandidaat draagt het bestuur Niels Claes voor. Tegenkandidaten kunnen zich tot 14 november aanstaande melden bij Kitty Jonker

9. Bespreking Ledenraad van 30 november aanstaande

10. Rondvraag en sluiting

Graag tot 16 november aanstaande

Tags: Afdeling , Zuid, Ledenvergadering, contactavond

Afdeling Midden