Verslag ledenvergadering NWPCS afdeling Midden van 17 november 2017 in Ermelo

Dit was de eerste bijeenkomst van afdeling Midden na de samenvoeging van de afdeling West en Oost. In de evaluatie van de merriekeuringen kwam naar voren dat deze in zijn algemeenheid goed zijn verlopen. De nieuwe keuringslocatie in Bunschoten heeft veel positieve punten maar het gebrek aan ruimte, om voldoende afstand tussen de dressuurcups en (het gerammel van) de keuringen te laten, is een helder minpunt. Voor 2018 wordt er daarom waarschijnlijk een andere locatie gezocht. Dit lijkt op dit moment Putten te gaan worden vanwege de ruime locatie en aanwezigheid van veel Welsh liefhebbers. Het keuringsprogramma georganiseerd door afdeling Midden is:

 • 30 juni Putten: A, B, NWR, WPBR, gebruiksrubrieken, Divoza en Welsh Cup
 • 21 juli Heteren: A, B, C, D
 • 4 augustus Hellendoorn: A, B, C, D, NWR, WPBR, gebruiksrubrieken, Divoza en Welsh Cup

Een grote uitdaging voor de afdeling ligt in 2018 bij het aantrekken van nieuwe vrijwilligers, zeker na het grote verlies van Jan Lanters. Met name opbouwers en ringmeesters zijn schaars. In de aanloop naar de keuringen zullen verdere oproepen gedaan voor worden voor vrijwilligers maar aanmelden kan nu al via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het kersverse hoofdbestuur heeft de grote veranderingen die momenteel gaande zijn toegelicht en de financiële situatie van het stamboek laat zien dat de vele veranderingen zijn vruchten afwerpen.

Jan Willem Sloof is gekozen als nieuw ledenraadslid voor afdeling Midden. Hij volgt hiermee Bastian Coes op. 

CONTACTAVOND Afdeling Midden

 

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van onze jaarlijkse contactavond op VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017
Locatie: Foyer, KNHS centrum, de Beek 125, 3852PL, Ermelo Aanvang 20.00 uur

Indeling avond:

 1. Opening en verwelkoming

 2. Vaststellen agenda

 3. Keuringsprogramma 2018

  •   Data, rubrieken, locaties (afhankelijk van aanwezigheid vrijwilligers)

  •   Oproep voor vrijwilligers: er is afgelopen jaar gebleken dat er een grote

   groep nieuwe vrijwilligers nodig is om de activiteiten op het huidige niveau te houden en zeker als we nieuwe activiteiten willen ontwikkelen. Tijdens deze bijeenkomst zal er een dringende oproep op vrijwilligers voor tijdens de voorbereidingen en op de dagen van de keuringen gedaan worden. Aanmelden kan altijd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-27104862. Er is een grote verscheidenheid aan taken dus voor ieder wat passends.

 4. Begroting 2018

 5. Verkiezing ledenraadslid

  Tot 7 dagen voor de vergadering kunnen kandidaten zich melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of afdelingssecretariaat, Boterhoeksestraat 54, 6666 GA, Heteren

 6. In gesprek met het hoofdbestuur

  Er zullen leden van het (kersverse) hoofdbestuur aanwezig zijn op de vergadering en er is ruimte om over algemene zaken het gesprek met ze aan te gaan. Een aantal onderwerpen zullen ook in agendapunt 7 aan bod komen.

 7. Ledenraadsvergadering van 30 november a.s.

  Voor informatie kijk op: www.nwpcs.nl/over-nwpcs/ledenraad. Hier zullen te zijner tijd de stukken geplaatst worden.

 8. Rondvraag

 9. Sluiting 

Vacature Ledenraad Afdeling Midden

Vacature Ledenraad Afdeling Midden

Bastian Coes neemt afscheid van de Ledenraad, vanwege het gegeven dat Coes sr. nu deel uitmaakt van het Hoofdbestuur. Dit betekent dat we op zoek zijn naar een nieuw lid voor de Ledenraad vanuit afdeling Midden. De heer Jan Willem Sloof is bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Uiteraard roepen we ook andere NWPCS-leden uit afdeling Midden op om zich te kandideren. Dat kan schriftelijk (of per email) door bericht te doen aan de secretaris van het afdelingsbestuur. U kunt zich tot uiterlijk 1 november kandidaat stellen. Op de afdelingsvergadering van vrijdag 17 november vindt de verkiezing plaats. 

Voor meer informatie kunnen kandidaten contact opnemen met de voorzitter van Afd. Midden, de heer Jan Jukema 06 20 71 0350.

Algemene Ledenvergadering Afdeling MIDDEN

Algemene Ledenvergadering Afdeling MIDDEN

 

Het bestuur van Afdeling Midden nodigt U hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering zal worden gehouden op woensdag 12 april 2017.

Plaats: KNHS De Beek 125, 3852 PL Ermelo.

Aanvang 20.00 uur.

 

Agenda NWPCS Afd. Midden
Ledenvergadering – 12 april 2017

1. Welkom en opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen vergadering d.d. 4 november 2016
4. Jaarverslag 2016
5. Verslag / aandachtspunten vanuit bestuur
6. Ingekomen stukken/ Mededelingen tot uiterlijk 7 dagen voor de ALV kenbaar gemaakt bij het afdelingssecretariaat, Parallelweg 11, 6669 MJ Dodewaard.
7. Financieel verslag 2016
+ Verslag kascontrolecommissie
+ Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar Mevr. Engelien vd Berg. Het bestuur draagt voor als kandidaat voor de functie van secretaris Mevr. Marjolein Neuteboom, Tot uiterlijk 7 dagen voor de ALV kunnen, schriftelijk door de leden van de Afdeling andere kandidaten worden voorgedragen bij het afdelingssecretariaat, Parallelweg 11, 6669 MJ Dodewaard. 

korte pauze

9. Toelichting dhr Bleker, stand van zaken NWPCS en verkenning van nieuw verenigingsstructuur
10. Vooruitblik Ledenraadsvergadering 25-04-2017 
De LR stukken zijn vanaf 6 april beschikbaar via welsh.nl
11. Van Oost + West naar Midden
- welke koers kunnen we uitzetten
- wat helpt om een ‘nieuwe’ afdeling te worden?
- hoe kunnen we de krachten bundelen
12. Rondvraag
13. Sluiting

Afdeling Midden