Hengstenselectie

Stamboekhengsten
Stamboekhengsten zijn hengsten die na een zeer strenge selectie worden toegelaten tot de dekdienst en hierbij de titel stamboekhengst mogen dragen.

Centrale hengstenkeuring
Eenmaal per jaar wordt de Centrale Hengstenkeuring gehouden in het KNHS centrum te Ermelo, deze keuring biedt de mogelijkheid om hengsten van drie jaar of ouder aan te bieden voor inschrijving in het stamboek.
De jury beoordeelt de hengsten niet alleen op exterieur en beweging, maar neemt ook de afstamming mee in de totale beoordeling om zodoende ook een verwachtingsbeeld te krijgen van hun fokwaarde. Om voor inschrijving in aanmerking te komen moet een hengst in principe 1e premie-waardig zijn.
De geselecteerde hengsten kunnen pas definitief ingeschreven worden als stamboekhengst, indien er voldaan is aan de volgende eisen:
  • De hengst moet veterinair gekeurd zijn, want hengsten die erfelijke dan wel ernstige gebreken vertonen worden niet tot de dekdienst toegelaten.
  • Door middel van DNA-onderzoek wordt de juistheid van de afstamming gecontroleerd
  • Voor de secties A, B, C en D bestaat de mogelijkheid tot een vrijwillig spermaonderzoek, voor de secties NWR en WPRB is dit verplicht
  • De hengsten van de sectie NWR dienen een centraal verrichtingsonderzoek te ondergaan. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de aanleg voor dressuur- of springpony, de bereidheid tot werken, karakter en stalgedrag.
Voor hengsten, afkomstig uit een ander erkend stamboek, zal een aldaar met positief resultaat afgelegd verrichtingsonderzoek door het NWPCS worden erkend. Eventueel wordt een verkort onderzoek naar karakter en stalgedrag opgelegd.

Fokwaardebepaling
Tijdens de ledenraadsvergadering van 13 mei 2006 is besloten om het afstammelingenonderzoek voor stamboekhengsten af te schaffen en vanaf heden de fokwaarde te bepalen middels het verlenen van fokpremies en predikaten.

Uitgangspunt hiervan is, dat stamboekhengsten tijdens de Centrale Hengstenkeuring voor hun hele leven goedgekeurd worden en op grond van hun fokprestaties een fokpremie kunnen behalen.
De hengsten zullen worden beoordeeld wanneer de oudste nakomelingen 3 jaar oud zijn. Om in aanmerking te komen voor de fokpremie, moet aan de volgende criteria worden voldaan:
  • van het aantal geregistreerde nakomelingen dient ten minste 25 % ter keuring te zijn voorgebracht;
  • daarbij gaat het om ten minste 25 % per jaargang;
  • hiervan dient ten minste 60 % een 1e premie te hebben behaald;
  • ingeval er minder dan 15 nakomelingen zijn gekeurd, kan geen fokpremie worden toegekend.
De stamboekhengsten moeten in het jaar na hun inschrijving opnieuw ter keuring verschijnen. Tevens moeten de stamboekhengsten worden getoond op de hengstenkeuring volgend op de inschrijving van de 3-jarige nakomelingen om een fokpremie te ontvangen.

Op grond van uitzonderlijk goede fokresultaten kunnen hengsten in aanmerking komen voor de predikaten preferent en elite.

Basisboekhengsten
Basisboekhengsten zijn hengsten die niet door een jury geselecteerd zijn, maar die middels een basisboeklicentie toegelaten worden tot de dekdienst.
Wel zijn deze hengsten veterinair gekeurd,is hun afstamming middels DNA onderzoek gecontroleerd en kan er op vrijwillige basis spermaonderzoek hebben plaatsgevonden.
Nakomelingen van basisboekhengsten worden net als de nakomelingen van stamboekhengsten ingeschreven in het veulenboek van het NWPCS en kunnen op driejarige leeftijd worden opgenomen in het stamboek.

Afdeling Midden