Betaling stamboek opname

Zoals eerder is gecommuniceerd zouden de kosten van de stamboekinschrijvingen via automatische incasso gaan. Helaas zal dat dit jaar vanwege een technische onvolkomenheid in “MIJN WELSH” niet via de eenmalige machtiging plaatsvinden. Derhalve ontvangt men een factuur met het verzoek deze op korte termijn te voldoen.

Afdeling Midden