• Home
 • Keuringen
 • Regionale keuringen

Regionale keuring

Het NWPCS organiseert een aantal keer per jaar regionale keuringen. Tijdens de keuring wordt er gekeken naar het exterieur en de beweging en worden de pony’s op kwaliteitsvolgorde geplaatst. Op de regionale keuring worden 1e, 2e en 3e premies uitgereikt, deze premies zijn een aanduiding van de kwaliteit. De betere pony’s kunnen aangewezen worden voor de Centrale Merrie Keuring en door 3-jaar en oudere pony’s kan dan een predicaat (ster, voorlopig keur, keur) verkregen worden.

Door uw pony te laten beoordelen door een deskundige jury en de sportieve strijd aan te gaan met andere deelnemers, en door zelf ook uw dier te vergelijken met andere pony’s, kunt u toetsen “waar u staat” en informatie opdoen over mogelijke verbeterpunten. Bovendien ontmoet u collega liefhebbers met wie u eens lekker een dagje over uw hobby kunt praten. Als u uw huisgenoten of andere belangstellenden meeneemt, kunt u er zelfs een leuke familiedag van maken. De catering en entourage zijn doorgaans goed verzorgd.

Tijdens de keuringen kunt u deelnemen aan verschillende rubrieken / wedstrijden:

 • Exterieurkeuring aan de hand
 • Zadelrubrieken, onder andere bestgaande rijpony/fokmerrie/Welsh Cobs of Leading Rein/First Ridden
 • Aangespannen rubrieken
 • Welsh Cup dressuur voorselecties
 • Divoza-KNHS kampioenschap voor jonge dressuurpony’s. Voorselecties op de regionale keuringen

Voorwaarden

Om aan de premiekeuringen te kunnen deelnemen, zijn er wel een aantal voorwaarden gesteld:

 • U dient lid te zijn van het NWPCS.
 • De betreffende pony’s zijn op uw naam geregistreerd bij het NWPCS.
 • Veulens, 1- en 2 jarige hengsten, ruinen of merries mogen ook deelnemen als de pony is ingeschreven in een erkend Welsh Pony en Cob stamboek. De pony dient voor opgave aan de regionale keuring geregistreerd te worden bij het NWPCS.

Stamboekinschrijving:

Vanaf driejarige leeftijd kunnen pony’s vanuit het veulenboek promoveren naar het stamboek mits ook hier weer aan een aantal voorwaarden is voldaan:

 • De pony’s zijn gemeten en geschetst.
 • De pony’s zijn geïnspecteerd door de veterinair.
 • De pony’s zijn tijdens de keuring gewaardeerd met minimaal een 2e premie.
 • De pony’s moeten zijn gechipt. Hierop wordt bij stamboekopname gecontroleerd

Betaling stamboek opname

Zoals eerder is gecommuniceerd zouden de kosten van de stamboekinschrijvingen via automatische incasso gaan. Helaas zal dat dit jaar vanwege een technische onvolkomenheid in “MIJN WELSH” niet via de eenmalige machtiging plaatsvinden. Derhalve ontvangt men een factuur met het verzoek deze op korte termijn te voldoen.

Welsh Magazine augustus 2016

Door omstandigheden is het niet mogelijk om het augustus nummer van het Welsh Magazine voor de Centrale Merrie Keuring bij de leden te bezorgen.

Om voor de CMK de verslagen van de Regionale keuringen te kunnen inzien is besloten om het Magazine online te zetten. De foto’s hebben online een lage resolutie.

Namens de redactie excuus voor het ongemak.

 

Download Welsh Magazine 2016

Afdeling Midden