IBOP

WAT IS EEN IBOP?

Een IBOP is een aanlegtest voor de (jongere) pony. Door middel van een eenvoudige proef wordt de aanleg van de pony voor de sport getest. Een pony kan getest worden onder het zadel en aangespannen. Het voordeel van de IBOP is dat er op jongere leeftijd een predicaat verkregen kan worden om de ‘voorlopig keur’ definitief ‘keur’ kan worden.

Is uw pony op de Centrale Keuring aangewezen voor ‘voorlopig keur’, dan kan dat omgezet worden in het definitief keurschap mits er minimaal een B premie behaald wordt in de aangespannen of rijproef van de IBOP. De proefjes en voorwaarden kunt u opvragen op kantoor of downloaden via de site www.welsh.nl, echter geeft u uw pony op dan ontvangt u automatisch de voorwaarden en proefjes.

Uiteraard kunnen alle pony’s, niet alleen die aangewezen zijn voor het voorlopig keur predikaat, deelnemen. De minimale leeftijd van de pony’s moet 4 jaar zijn als ze aan de rijproef willen deelnemen. Voor pony’s die de aangespannen proef afleggen is de minimale leeftijdsgrens 3 jaar.

De kosten voor de IBOP staan vermeld in de tarievenlijst.

VOORBEREIDEN OP DE IBOP

Veelal wordt de pony voor een gelegenheid als een IBOP beleerd en/of tegen die tijd pas voorbereid. Dan is het zeker geen sinecure een proef in een vreemde omgeving af te leggen. Daarom wordt er geadviseerd de training tijdig te starten en de pony te laten wennen aan het rijden in een binnen-manege. Daarbij moet als de pony de rijproef gaat afleggen, zeker een paar keer een oefenparcours gesprongen hebben, bij voorkeur in een binnen-manege.