F.A.Q.

VEEL GESTELDE VRAGEN

ALGEMEEN

Ik wil graag meer informatie over mijn Welshpony, behaalde keuringsresultaten, sportprestaties, overzicht nakomelingen etcetera? Hoe kom ik aan deze informatie?
Deze informatie kunt u opvragen bij het kantoor. Dit kan door een e-mail te sturen naar: secretariaat@nwpcs.nl

Er staat een verkeerde kleur (en aftekeningen) op het registratiepapier en in het paspoort. Wat moet ik nu doen?
Er zijn twee mogelijkheden betreft een schetswijziging bij een pony:
– U kunt contact opnemen met de veulencontroleur uit uw regio. De controleur komt dan bij u langs om de wijziging en het chipnummer te controleren en kan ook direct het paspoort aanpassen. Het originele registratiepapier wordt dan meegenomen door de controleur zodat deze op het kantoor van het NWPCS opnieuw kan worden uitgedraaid met de juiste schetsgegevens.

– Via uw dierenarts kunt u ook de wijziging laten opnemen. De dierenarts stelt dan een verklaring op van het chipnummer en de gewijzigde schets op. Deze verklaring stuurt u vervolgens op naar het NWPCS kantoor samen met het originele paspoort én registratiebewijs, een (getrokken) plukje manen en duidelijke kleurenfoto’s van de aftekeningen en het gehele pony. Deze foto’s kunnen ook gemaild worden naar secretariaat@nwpcs.nl

Mijn pony is overleden, moet ik deze uit laten schrijven bij het NWPCS en hoe?
Wanneer de pony is overleden, dient u alle originele papieren (registratiepapier en paspoort) op te sturen naar het NWPCS met de reden van overlijden.

Wanneer u het registratiepapier en het paspoort ter herinnering wenst terug te hebben kunt u dat doorgeven. Na verwerking van het overlijden zullen wee het registratiepapier en het paspoort dan retour zenden. Als de pony via een slachthuis is afgevoerd dan heeft u enkel nog het registratiebewijs die u retour dient te zenden. Het paspoort zal later via het slachthuis en het PVE bij de uitgevende instantie komen voor verwerking van het overlijden.

Ik wil de naam van mijn pony wijzigen. Kan dat?
Het wijzigen van de naam van een pony kan alleen wanneer er geen nakomelingen van de pony bij het NWPCS geregistreerd staan. Een verzoek tot naamswijziging kunt u doen door het registratiepapier en het paspoort op te sturen naar het NWPCS met een vermelding van de nieuwe naam.

In mijn paspoort is geen plaats meer voor entingen, die betreffende pagina’s zijn vol. Wat nu?
U kunt het paspoort van uw pony naar ons toesturen met een begeleidend schrijven. Wij adviseren u dit aangetekend te doen.

Ik ben het registratiebewijs en/of paspoort van mijn Welshpony kwijt. Hoe kan ik een duplicaat aanvragen?
Het registratiebewijs en ponypaspoort zijn documenten die wettelijk verplicht bij de pony horen. Als één of beide documenten kwijt zijn dan kunt u door middel van een duplicaat aanvraag nieuwe documenten aanvragen. Na retour ontvangst van het ingevulde formulier en alle bescheiden zullen wij beoordelen of we uw aanvraag in behandeling kunnen nemen.

Waar kan ik meer lezen over predicaten die Welshpony’s kunnen behalen?
Welsh pony’s kunnen diverse predicaten behalen die iets zeggen over hun kwaliteiten. Op de pagina Predicaten vindt u heel veel informatie hieromtrent.

KEURINGEN

Ik wil graag deelnemen aan een keuring in een andere regio, kan dat ?
U kunt gewoon deelnemen aan een keuring in een andere regio en dus zelf een keuringslocatie kiezen.

LIDMAATSCHAP

Is het verplicht om een Welshpony te hebben om lid te kunnen worden?
Nee, daar is geen verplichting aan verbonden. Ook als u geen pony hebt, kunt u lid worden van het NWPCS.

Ben ik automatisch lid van het NWPCS als ik een Welshpony aanschaf?
Nee, als u lid wilt worden moet u dit zelf regelen, dat staat los van de aanschaf van een NWPCS-pony.

Hoe moet ik wijzigingen van mijn lidmaatschap doorgeven? Bijvoorbeeld een adreswijziging?
U kunt een email sturen naar secretariaat@nwpcs.nl met het oude en het nieuwe adres van uw lidmaatschap. U ontvangt altijd een bevestiging van de wijziging. Een adreswijziging kan niet telefonisch worden doorgegeven, u kunt de adreswijziging ook per post aan ons kenbaar maken.

Kan ik ook het Welshmagazine ook ontvangen zonder lid te worden van het NWPCS?
Nee, dat kan niet want het Welshmagazine is een verenigingsmagazine, dat alleen aan leden wordt gestuurd. Wel is het mogelijk om eenmalig een proefexemplaar op te vragen.

Hoe word ik lid van het NWPCS?
Meer informatie over lid worden van het NWPCS vindt u op de pagina lidmaatschap.

 

REGISTRATIE

Hoe kan ik een pony op mijn naam registreren?
U kunt beide documenten op uw naam laten registreren. Stuur het ingevulde originele registratiebewijs op naar het NWPCS kantoor om de overschrijving definitief te maken. Zowel voor leden als niet-leden zijn hier overschrijvingskosten aan verbonden, die u vindt in de tarievenlijst. Voor NWPCS-leden geldt een kortingstarief.

We hebben een pony gekocht met een papier van een ander (buitenlands) stamboek. Kunnen we de pony ook in laten schrijven bij het NWPCS?
Uw pony heeft reeds een paspoort en/ of registratiebewijs waar de afstamming in is geregistreerd. Het is mogelijk om tevens de pony te registreren bij het NWPCS mits deze aan de inschrijfvoorwaarden voldoet. Eventueel kunt u vooraf informeren bij het stamboekkantoor of registratie voor uw pony mogelijk is. Om de pony te registreren is een kopie van het paspoort en/ of aanwezige registratiebewijs van de pony benodigd. Wij adviseren u om deze aangetekend te verzenden. Tevens daarbij uw verzoek tot registratie bij het NWPCS. Het NWPCS zal een registratiebewijs verstrekken naast de aanwezige documenten.

 

VEULENREGISTRATIE

Ik ben in het jaar van geboorte vergeten een veulen aan te melden. Wat moet ik doen om het pony alsnog aan te melden?
Veulens moeten in het jaar van geboorte te worden aangemeld. Indien een pony op latere leeftijd ter registratie wordt aangeboden betreft het een nagekomen registratie waaraan extra kosten verbonden zijn. Tevens is een DNA onderzoek verplicht ter verificatie van de afstamming. Voor de uitvoering van het DNA onderzoek moet van beide ouders het DNA- patroon c.q. een haarmonster beschikbaar te zijn. U kunt via de NWPCS kantoor een formulier voor late registratie aanvragen.

Mijn merrie heeft een dood veulen gekregen. Hoe kan ik dit melden?
U dient dit schriftelijk te melden. U kunt dit op de dekbon aangeven.

Ik heb een nota dekregistratie ontvangen maar nu is mijn merrie gust gebleven. Wat moet ik doen?
Wanneer uw merrie gust is moet u dit vóór 1 oktober van het jaar van dekking aan het stamboek doorgeven door een gustverklaring van uw dierenarts op te sturen naar het stamboekkantoor. Zonder tijdig ingezonden gustverklaring wordt automatisch dekafdracht in rekening gebracht.

Wanneer u deze nota toch ontvangt, maar uw merrie is gust, stuur dan de nota binnen twee weken na dagtekening inclusief de gustverklaring aan het NWPCS retour (post, fax of email). Het NWPCS kan de nota dan crediteren.

Ik heb mijn veulen aangemeld moet ik zelf contact opnemen met de paspoortconsulent?
De paspoortconsulent ontvangt na de inschrijving van het veulen een melding van het NWPCS. Hij/zij zal zelf contact met u opnemen om de route in te plannen. Veulens mogen vanaf 6-8 weken gechipt worden. Is er spoed bij het chippen/schetsen van uw veulen dan kunt u contact opnemen met het stamboek. Speen in geen geval het veulen voordat deze geschetst is door de paspoortconsulent aan de voet van de moeder, anders zullen er DNA kosten in rekening worden gebracht.

Ik heb met een niet goedgekeurde (eigen) hengst gedekt. Kan ik het veulen bij het NWPCS laten inschrijven?
Heeft u een veulen van een niet-goedgekeurde hengst, dan kunt u het veulen wel aanmelden, maar zal er bij het uitgeven van het paspoort niet de hengst in het paspoort komen te staan.

Ik heb een dekbewijs van een ander stamboek maar wil mijn veulen bij het NWPCS registreren, hoe werkt dat?
Heeft u voor uw merrie een dek bewijs/geboortebericht van een ander stamboek? Dan kunt u dit originele document met de gegevens van uw veulen opsturen naar NWPCS, Postbus 156, 3840 AD, Harderwijk.