• Home
  • Diensten
  • Tarieven

Tarieven

 

Algemeen

 
Contributie 2017 incl. Welshmagazine  € 89,50 
Contributie BE 2017  incl. Welshmagazine  € 93,00 
Contributie Btl. 2017  incl. Welshmagazine  € 132,00
Contributie gezinslid 2017   € 19,00
Contributie  halfjaar incl. Welshmagazine   € 46,00
Contributie BE halfjaar incl. Welshmagazine    € 50,00
Contributie Btl. halfjaar  incl. Welshmagazine    € 71,00
Contributie gezinslid halfjaar    € 8,50
Entreegeld    € 10,25
Administratiekosten    € 12,50
Administratiekosten oninbare machtiging    € 15,00


Hengsten

 
 Inschrijving centrale hengstenkeuring   € 112,75 
 Huur box centrale hengstenkeuring   € 33,50 
 Inschrijving herkeuring van uw hengst*   € 256,25 
 Bijdrage verrichtingsonderzoek hengst   € 477,00 
 Stamboekinschrijving hengst A t/m D   € 102,50 
 Stamboekinschrijving hengst NWR/WPBR   € 102,50 
 Inschrijving basisboekhengst   € 26,75 
 Boete wegens te late aangifte CHK  € 153,75 
 Erkenning van uw hengst   € 90,00 
 Boete wegens te late aanmelding dekking   € 307,50 
 Dekbonnen NL 10 stuks (incl. verzending)  € 8,25 
 Dekbonnen BE 10 stuks (incl. verzending)   € 10,25 

 
Dek/veulen registratie

 
 Dekafdracht ander stamboek   € 33,50 
 Dekafdracht Sectie NWR/WPBR   € 43,00 
 Dekafdracht Sectie A t/m D   € 22,50 
 Veulenregistratie  € 45,25 
 Veulen- en chipregistratie   € 51,25 
Veulenregistratie (geen lid) € 82,00 


Registratie

 
Overschrijving veulen/pony  (geen lid)   € 61,50 
Overschrijving van uw veulen  € 18,50 
Overschrijving van uw pony   € 18,50 
Registratie van uw stalnaam  € 63,50 
Nagekomen registratie van uw pony   € 102,50 
Duplicaat registratie van uw pony  € 112,00 
Paspoort voor uw pony   € 41,00 
Chipregistratie  € 28,25 
Aanvulling paspoort (ivm oude vol)   € 36,00 
I & R registratie chip (consulent)   € 40,00 
I & R registratie chip (dierenarts)   € 45,25 
DNA-onderzoek  € 63,50 


Predicaat

 
Stamboekinschrijving van uw merrie   € 29,75 
Toekenning predikaat ster   € 21,50  
Toekenning predikaat voorlopig keur   € 21,50  
Toekenning predikaat keur   € 21,50  
Toekenning predikaat Sport  € 21,50  
Toekenning predikaat Prestatie   € 21,50  
Toekenning predikaat Preferent   € 21,50  
Toekenning predikaat Elite   € 21,50  


IBOP

 
Inschrijving IBOP-proef   € 30,75

 

Afdeling Midden