• Home

NWPCS Ledendag 26 mei

LEDENDAG

Het is al vaker genoemd. Een vereniging zijn we samen en niet alleen. Om het club gevoel weer terug te krijgen organiseren wij op vrijdag 26 mei de eerste NWPCS Ledendag. Deze dag wordt gehouden bij Manege Marskamp te Heerde.

Tijdens deze ledendag worden er meerdere work- shops verzorgt en tijdens de pauze is er een BBQ. Deze dag is bedoeld voor zowel jong als oud. Voor de kinderen hebben wij ook een leuk programma in de planning staan.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 10:00 u Keuring klaarmaken/training/voeding

 • 11:30 u Jureren en beoordelen

  Pauze met BBQ

 • 13:30 u Fokkerij, wat moet je ervan weten

 • 15:00 u Clubgevoel en besturen, hoe doen wij

  dat nou

 • 16:00 u Einde

  Heeft u interesse voor deze dag meld u zich vooral aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Voor de BBQ vragen wij een kleine vergoeding. Voor de kinderen is het € 5,- en voor volwassen € 15,95. 

Aan alle deelnemers en belangstellenden voor de Welsh Cup 2017.(inschrijving is geopend)

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om deel te nemen aan de Welsh Cup.
De voorronden zijn tijdens de regionale keuringen, 1 juli Bunschoten, 8 juli Hellendoorn, 15 juli Sevenum en 29 juli Tolbert, de finale is tijdens de Centrale keuring te Kootwijk op 19 aug.
De wedstrijden staan open voor combinaties die rijden met een geregistreerde Welsh pony en men hoeft geen lid te zijn van het stamboek.
U kunt zich aanmelden via MIJN KNHS. (inschrijving is geopend!)
 
De voorselecties worden georganiseerd volgens de officiële reglementen van de KNHS en tellen dus mee voor winstpunten.
Deelnemers kunnen starten in de dressuurrubrieken B t/m Z2.
Per selectiewedstrijd dient u in te schrijven voor twee dressuurproeven indien u voor de finale in aanmerking wilt komen.
De dressuurproeven van de desbetreffende maand zullen worden verreden.
Het kan voorkomen dat een bepaalde klasse en/of categorie volgens de regels van de KNHS in handicap wordt verreden .
Men kan starten op alle vier de selectiewedstrijden, gehouden op onze regionale keuringen . Een combinatie wordt éénmaal  aangewezen voor de finale, bent u al eerder geplaatst voor de finale dan wordt de volgende geplaatste combinatie aangewezen (mits voldaan aan de norm)
Het inschrijfgeld bedraagt voor pony en volwassen ruiters € 8,00  per proef.
Het inschrijfgeld moet op de wedstrijddag zelf contant worden voldaan
 
Afvaardiging
De afvaardiging voor een finaleplaats wordt berekend naar één op de vier combinaties in de desbetreffende klasse . Diegenen met de minste plaatsingspunten over beide proeven en diegenen die voldoen aan de norm van minimaal 60% komen in aanmerking voor een finaleplaats en bij ex aequo uitslag is de eerste proef doorslaggevend .
Men moet minimaal 60% over één van de twee tellende proeven hebben behaald, dit geldt ook voor diegenen die reserve ( mits  voldaan aan de norm) staan om in de finale te komen.
Na de selectiewedstrijd zullen de uitslagen, de afgevaardigden en diegenen die reserve staan voor de finale bekend gemaakt worden op www.startlijsten.nl.
 
Finale te Kootwijk
In de finale rijden alle geselecteerde combinaties een proef (de eerste proef van de maand) en deze proef wordt beoordeeld door twee juryleden.
Bij de pony’s zal er per Klasse (B,L,M en Z) een kleine en een grote maat Welsh Cup kampioen zijn.
Bij de volwassenen is er een winnaar, in deze rubriek rijden alle klassen tegen elkaar.
De prijsuitreiking zal te paard zijn met een verdiende ereronde.
 
De coördinatie van deze wedstrijden wordt gedaan door mw. Henriet van Muiswinkel, in samenwerking met dhr. Henk Beudel.

 
U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen:
We zien onze parels graag presteren!

Vriendelijke groet
Henriet van Muiswinkel, coördinator Welsh Cup.
06-26448796, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Functieprofielen

 

Bestuur en Coördinatoren NWPCS 2017.

 

Basisprofiel

Voor alle bestuurders en coördinatoren van toepassing.

taken

Zie functieomschrijving

Bevoegdheden/verantwoordelijkheden

Als bestuur: ongedeelde bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en de toekomstgerelateerde beleidsplannen.

Als coördinator: afgeleide verantwoordelijkheid.
Werkplan in overleg met portefeuille betreffend bestuurslid.

Plaats functie binnen de organisatie

Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad.

De Ledenraad heeft een toezichthoudende en controlerende taak.

Tijdsinvestering

Ca. 3.00 uur per week

Vergoedingen

Geen vacatie.

KM vergoeding: € 0,19/km

Vereiste opleiding

Niet expliciet van toepassing.

Ervaring

Zeer gewenst per functie: met name in vrijwilligersorganisaties.

Competenties

Welsh liefhebber, kan enthousiasmeren, communicatief sterk, overzicht hebben en houden, denken en reageren op hoofdzaken met oog voor detail, delegeren, verenigingsmens.

Persoonskenmerken

Enthousiaste teamplayer, energiek, toegankelijk, ruimdenkend, gevoel voor humor

Motivatie

Denken vanuit het belang van onze vereniging, waarbij de belangen van de leden en de belangen van alle secties de hoogste prioriteit krijgen.

 

 

 

Voorzitter

 

Omschrijving

Charismatisch en technisch leider.
Netwerker: verbindende factor.
Communicatief sterk: intern en extern,

nationaal en internationaal.

Relativerend en pragmatisch

 

 

 

Secretaris

 

Omschrijving

Deskundig op administratief en ICT-gebied.

Aansturing stamboekkantoor.

Eerste aanspreekpunt stamboekkantoor.

In- en uitgaande correspondentie.

Contactpersoon Media.

 

 

 

Penningmeester

 

Omschrijving

Deskundig op financieel, administratief en ICT-gebied.

Contactpersoon stamboekkantoor betreffende bovengenoemde gebieden.

 

 

 

Bestuurder - fokkerij

 

Omschrijving

Inzicht in fokkerij-ontwikkelingen en daarop participeren.

Ras- en gebruiksfokkerij in balans.

Borging kwaliteit populatie.

Verhoging kwaliteit populatie.

Aansturing/aanspreekpunt jurycorps

 

 

 

Bestuurder - evenementen

 

Omschrijving

Organisatie van evenementen in de meest brede zin van het woord. Promotie van de Welsh pony in de meest brede zin van het woord.

 

 

 

Coördinator

 

Omschrijving

Aansturing van- en afgeleide verantwoordelijkheid voor een werkveld.

Werkveld gekozen op basis van affiniteit en/of specifieke deskundigheid.

Aanspreekpunt voor bestuur, overige geledingen en leden.

Verantwoordelijk voor de praktische realisatie van acties en activiteiten betreffende het eigen werkveld.

 

 

 

 

 

Procedure:

 

 

 

- Wilt u meer informatie of hebt u belangstelling voor een vacature?
  Graag contact opnemen met de secretaris van het interim-bestuur, tevens selectiecommissie:
  dhr. Ben Platzer. Tel. 06-53390182 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

- selectiecommissie voert gesprekken met kandidaten

 

- selectiecommissie maakt benoemingsvoordracht voor bestuur vacatures

 

- ledenraad benoemt uit zijn midden vertrouwenscommissie

 

- selectiecommissie legt benoemingsvoorstel aan vertrouwenscommissie voor ter doorgeleiding naar de Ledenraad

 

- de Ledenraad neemt een besluit over het benoemingsvoorstel 

 

 

 

De benoemingsvoorstellen met betrekking tot coördinatoren worden door selectiecommissie aan bestuur voorgelegd. 

 

Nu op zoek naar nieuwe bestuurders!

Ons stamboek: de mooiste pony’s, enthousiaste liefhebbers, veel initiatieven!

De afgelopen maand is tussen Ledenraad en interim-bestuur besproken hoe het NWPCS in de toekomst bestuurd zou moeten gaan worden en hoe wij op korte termijn een nieuw bestuur voor ons stamboek gaan vinden. We gaan een ander bestuursmodel uit werken dan zoals het jaren binnen het NWPCS heeft gefungeerd. Dat willen graag samen met u, onze leden gaan doen.

Waar vroeger het bestuur ook een groot aantal uitvoerende taken kreeg toebedeeld en tot wel 20 uur per week voor het stamboek in de weer was wordt er nu gezocht naar een kleiner bestuur van 3 tot 5 personen alleen gericht op het besturen zelf. We zoeken bestuurders die 3-4 uur per week de onbezoldigde tijd en achtergrond hebben voor het maken van beleid zelf. Deze bestuurders gaan er voor zorgen dat de verschillende aandachtsgebieden van ons stamboek onder de beste condities door werkgroepen van actieve vrijwilligers uit onze vereniging van worden gecoördineerd en uitgevoerd.

Daarom worden er nu kandidaat bestuursleden en vrijwilligers gevraagd die coördinator van een werkgroep zouden willen zijn.

Van zulke coördinatoren worden geen beleidstaken gevraagd, ze zijn primair verantwoordelijk voor die aandachtsgebieden waarin zij zichzelf thuis voelen. Een kleine onkostenvergoeding (bv km ’s) is voor deze coördinatoren zeker bespreekbaar. Onze evenementen zijn immers het belangrijkst voor het NWPCS en worden voor en door onze leden uitgevoerd.

Dit idee van een kleiner bestuur met coördinatoren is besproken en goed ontvangen op alle afdelingen en de Ledenraad heeft op de vergadering van 25 april 2017 de nieuwe bestuursopzet ook van harte welkom geheten. Het huidige interim-bestuur heeft zich toen ook bereid verklaard betrokken te willen zijn bij het vinden van nieuwe bestuursleden en het samenstellen van het bestuur. Als gewenste startdatum voor een nieuw bestuur is 1 juli 2017 gesteld, maar het huidige interim-bestuur staat garant voor een zorgvuldige inwerkfase en begeleiding daarin.

Ons stamboek moet bruisen van energie, moet borrelen van ideeën, daar leeft de Welsh-wereld. Daarom worden er nu kandidaat-bestuursleden voor het bestuur én vrijwilligers gezocht die coördinator van een werkgroep zouden willen zijn. Denkt u dat dit voor u wat zou kunnen zijn, dan horen wij dat graag. Wij zijn erg blij met uw betrokkenheid bij het NWPCS!

U kunt Ben Platzer of Gert Wensvoort bellen indien u interesse heeft voor een functie en ook indien u een geschikte kandidaat zou willen voorstellen. De sluitingsdatum voor aanmelden is gesteld op 4 juni 2017.

Doet u met ons mee voor een slagvaardig en bruisend NWPCS?
Wij zien uw reactie graag tegemoet!

Ben Platzer - 06 53390182 Secretaris interim-bestuur.
Gert Wensvoort - 06 51220915 Voorzitter Ledenraad.
Mail kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdeling Midden